vineri, 13 martie 2015

ProTV

Trei profesori, desemnati "Pedagogul anului". Cum au demonstrat ca sunt cei mai buni si ce premii au primit

 

Criteriile de evaluare a probelor Concursului republican “Pedagogul Anului”
1. Originalitatea ideilor, modernitatea viziunilor
2. Explicarea convingătoare şi argumentată a opiniei personale
3. Axarea, în dezvăluirea conţinutului probelor, pe valorile socioculturale şi pedagogice actuale; esenţializarea valorică
4. Formularea unor judecăţi /raţionamente de valoare vizavi de entităţile valorificate
5. Rigoarea formulării obiectivelor activităţii educaţionale
6. Respectarea corelaţiei dintre entităţile activităţii educaţionale (obiective, conţinut, strategii de predare /formare /evaluare)
7. Corectitudinea ştiinţifică şi caracterul constructiv al reflecţiilor pedagogice
8. Profesionalismul şi caracterul inovativ al abordărilor
9. Profunzimea reflecţiilor pedagogice
10. Gradul de libertate profesională
11. Caracterul motivaţiei profesionale
12. Prestanţa cognitivă, psihopedagogică, tehnologică, creativă, managerială, deontologică
13. Caracterul comunicării pedagogice şi interpersonale
14. Exprimarea eseului ca pedagog-om, pedagog-cetăţean
15. Coerenţa şi corectitudinea exprimării orale şi în scris
16. Responsabilitatea şi ordonarea profesională
17. Temeritatea în gîndire, în acţiune, în relaţie, în viziune
18. Percepţia clară a misiunii sale profesionale
19. Contribuţia personală în dezvoltarea învăţămîntului
20. Estetica gîndirii şi prezentării rezultatelor
NOTĂ: Indicatorii şi punctajul pentru fiecare probă se precizează de fiecare dată de către Comisia de concurs, în funcţie de orientările din sistemul /procesul educaţional în ansamblu.”

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu